Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Expo har sedan 2008 sammanställt aktiviteter och organisationer i den rasideologiska miljön, de grupper som uttalat strävar efter ett rasmässisgt eller etniskt homogent samhälle. Antalet aktiviteter säger inte allt, men de ger en fingervisning om miljöns mobiliseringsförmåga.

Årets granskning visar att antalet aktiviteter under 2015 sjönk jämfört med rekordåret 2014, från 2865 till 2222. Därmed hamnar antalet aktiviteter i nivå med 2013 års siffror, fortfarande en hög nivå. Miljön har varit aktiv i 182 av landets kommuner.

Det minskade antalet aktiviteter beror till stor del på att Svenskarnas parti, SvP, lades ner i början av 2015. Och i vakuumet efter SvPs sönderfall har många istället valt att ansluta sig till öppet nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR), tidigare Svenska motståndsrörelsen. Under 2015 kunde vi registrera 1712 aktiviteter i NMR:s namn, fler än dubbelt så många jämfört med året innan och betydligt fler än någon annan grupp under samma period.

- Vi har en situation där en växande skara människor engagerar sig i en öppet nazistisk och våldsbejakande organisation som dessutom har politiskt inflytande genom sitt kommunala mandat i Ludvika. Trots det har många kommuner fortfarande ingen plan för hur de ska hantera högerextremismen. Situationen är oroande, säger Daniel Poohl, VD för stiftelsen Expo.

Vid sidan av den här utvecklingen visar Expos granskning också att en ny typ av organisering växt fram. Under 2015 såg vi början på en trend med rasideologiskt influerade sammanslutningar som strålade samman i enskilda aktioner mot bland annat flyktingboenden. Det är en autonom undervegetation till den rasideologiska miljön som står redo att lyssna till signalerna från de etablerade grupperna. Trenden hänger ihop med den våg av attacker mot flyktingboenden som drog över landet under förra året. I den rasideologiska digitala gemenskapen hyllades eller ursäktades attackerna.

Även om antalet aktiviteter sjönk under 2015 finns det all anledning att se med oro på utvecklingen. Den rasideologiska miljön har omgrupperat och är i högsta grad levande i flera delar av landet.

Ta del av årsrapporten.