Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Redan 1992 skapade Gösta Brodin rubriker när han som socialdemokratisk kommunpolitiker i Åstorp ledde motståndet mot en ny flyktingförläggning i kommunen och motionerade om en skarpare flyktingpolitik i strid med partiets dåvarande linje. I debatten som följde utmålade han jugoslaviska flyktingar som ”bussturister”, som på de svenska skattebetalarnas bekostnad semestrade i Sverige. Partisekretare Mona Sahlin ville utesluta Brodin ur partiet, men socialdemokraterna i Åstorp vägrade.

Främlingsfientliga Framstegspartiet
Tillsammans med medlemmar från det främlingsfientliga Framstegspartiet grundade Gösta Brodin populistpartiet Kommunens Framtid (Kof) inför 2002 års val. Två av namnen på partiets kommunfullmäktigelista återfanns också på en vallista till regionfullmäktige med partibeteckningen Skånes väl. Skånes väl fungerar som en samlingslista för personer från diverse främlingsfientliga småpartier i Skåneregionen. En av representanterna från Kof i Åstorp var Tony Wiklander, numera vice partiordförande för Sverigedemokraterna

Uteslöts av socialdemokraterna
Den 10 juni samma år gick Åstorps Arbetarekommun ut med ett pressmeddelande där det stod att Gösta Brodin nu uteslutits ur det socialdemokratiska partiet. Man motiverade beslutet med att man inte kan vara medlem i två partier samtidigt och att Brodin i och med sitt engagemang i Kof lämnat socialdemokratin.

Vänsterpartiet i Åstorp trycker på
Efter en intern strid splittrades Kommunens Framtid hösten 2004. Brodin fick efter en dom rätten att använda namnet och att disponera partikassan. Och nu har han alltså sökt sig till vänsterpartiet i Skåne. Enligt uppgift till Expo har vänsterpartiets partiförening i Åstorp lagt press på distriktsstyrelsen att få Brodin godkänd som medlem.

Partisekreteraren är förvånad
Mats Einarsson, tillförordnad partisekreterare i vänsterpartiet, säger sig inte känna till Gösta Brodin, men blir förvånad när Expo berättar om att en person med ett sådant förflutet är på väg in i partiet.
- En förutsättning för att man ska kunna gå med i vänsterpartiet med en sådan bakgrund är ju att man entydigt tagit avstånd från sina tidigare uttalanden. Om han inte har gjort det så har vi ett problem på halsen. Det låter som ett riktigt moraliskt dilemma för vänsterpartiet i Åstorp det där.

"Bakgrund är inte helt problemfri"
Rutger Assarsson från vänsterpartiet i Åstorp tycker inte att Brodins bakgrund är helt problemfri, men att Kommunens Framtid var ett missnöjesparti utan egentlig politisk plattform.
– Jag varnade honom för att bilda ett parti med Tony Wiklander. Men medlemmarna i Kof kom från alla håll. Gösta Brodin har inte stått för Tony Wiklanders åsikter i alla fall, säger Assarsson.

Vill AIDS-testa flyktingbarn
Under sin tid i Kommunens Framtid har Gösta Brodin interpellerat om att flyktingbarn bör AIDS-testas innan de ska gå i svensk grundskola. Assarsson säger sig känna till att det finns en interpellation om AIDS, men inte meningen om flyktingbarn i den. Han känner inte heller till debatten 1992 och Brodins uttalanden om jugoslaviska flyktingar
– Jag tycker att om man ska AIDS-testa flyktingbarn innan de får gå i skolan så ska man även AIDS-testa svenskar som varit på semester i tredje världen. Vad det gäller hans uttalanden om ”bussturister” så vet jag inte vad jag ska säga.

"Vi får ta ett snack med honom"
Enligt vänsterpartiets stadgar kan medlemskap nekas en person om han ”uppenbart inte har för avsikt att verka för partiets politik”. Rutger Assarsson håller med om att den sammantagna bilden av Gösta Brodin inte stämmer överens med den bild vänsterpartiet vill ge av sig själva.
– Vi får ta ett snack med honom och se var han står i de här frågorna.

HÅKAN GESTRIN

Fotnot: Expo har försökt nå Gösta Brodin i flera dagar för en kommentar, men inte lyckats få en sådan.