Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under måndagskvällen skickade Markus Wiechel, distriktsordförande för Sverigedemokraterna Östergötland, ut ett meddelande om att distriktets parti- och ungdomsavdelning ställer in den planerade demonstrationen:

"I denna svåra stund för de skandinaviska länderna eftersträvar vi generell samling och fokus på det som förenar oss. Generellt sett vill vi därför att svåra och kontroversiella frågor skjuts på framtiden. Som ett led i detta väljer SD Östergötland också att skjuta på sin planerade demonstration"

Ungdomsförbundets riksavdelning tänker ändå vara på plats i Norrköping det aktuella datumet. Några planer på att tona ned sin syn på islam har de inte heller. Gustav Kasselstrand, förbundsordförande i Sverigedemokratisk ungdom, SDU, säger att han sett Markus Wiechels meddelande:
– SDU håller ett torgmöte, som vi har fått tillstånd till. Anledningen till att vi inte genomförde demonstrationen, från SDU-riks nivå, var på grund av organisatoriska, logistiska och säkerhetsmässiga skäl. Vi kommer inte att tona ned motståndet mot islamiseringen eller mot det fullskaliga moskébygget på vårat torgmöte.

Markus Wiechel menar å sin sida att riks beslutat sig för att hålla ett torgmöte på samma dag som de planerat en demonstration, men att dessa inte har något med varandra att göra.
– Får oss handlar det inte om vi ställer oss bakom, det handlar om att vi inte längre är arrangörer, säger han.
Markus Wiechel vill inte vidare kommentera till Expo.se om vad han tycker om att det hålls ett möte som ska ta upp frågor om "islamisering" och moskébyggen.

Men enligt Gustav Kasselstrand har förbundet inga planer på att avstå från att kritisera vad de menar är en pågående "islamisering".
– Jag vet bara att SDU-riks kommer att genomföra torgmötet och vi kommer inte att tona ned motståndet mot islamiseringen även om vi lyfter fram andra frågor. Sedan vad de har haft för motiv för att på något sätt ändra sig i den här uppfattningen, kanske tona ned det här, det får du fråga dem om. Men som sagt SDU står fast vid den här linjen, säger Kasselstrand som menar att det inte finns någon schism inom förbundet gällande detta.

Torgmötet är planerat till slutet av augusti.