Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Mikael Ribbenvik är kritisk till hur Sverigedemokraterna har räknat i sin budget.
- Man kan inte sätta ett tak när det gäller asylfrågan. Det är Genévekonventionen som reglerar detta och den är inskriven i Utlänningslagen. Den säger att den som behöver skydd ska ha skydd, och det går ju aldrig att räkna på det.

- Det kan vara hur få som helst eller hur många som helst. Om du tar en siffra, vilken som helst, och så når du den i september. Vad gör du med nästa person som kommer till Sverige som riskerar att torteras eller dödas? Skulle man då säga tyvärr nu får du åka tillbaka och dö. Det faller på sin egen orimlighet.

Men Sverigedemokraterna säger nu att om det kommer så många kvotflyktingar och konventionsflyktingar så att det inte går att begränsa det till 90 procent får man begränsa anhöriginvandringen istället?

– I anhöriginvandringen finns ju familjeåterföreningsdirektivet som ger underåriga barn och make och maka rätt att återförenas. Det är också en fråga som man inte disponerar över på ett lättvindigt sätt och bara kan sätta siffror på.

Vad skull det innebära för er om man måste börja skära ner i antal när det gäller anhöriginvandring?

– Jag skulle säga att det inte går. Det går inte ha det anslaget på det sättet och säga ett antal. Då måste man bryta mot de regleringarna som finns.

Mikael Ribbenvik menar att Sverigedemokraternas politik leder till att Sverige måste frånträda Genevekonventionen, Europakonventionen om mänskliga rättigheter och FN;s konvention om mänskliga rättigheter. Exempelvis kräver partiet att alla som söker asyl skall uppvisa handlingar som styrker identitet och nationalitet, vilket i sig går helt emot de riktlinjer man säger ställa bakom.

– Nästan den viktigaste punkten i Genevekonventionen är att man ska få sitt ärende prövat. Så det är oförenligt att säga som de gör.