Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Socialdemokraterna och Socialistisk venstreparti är ett par av de partier som ber regeringen utreda behovet av ändring i den lag som reglerar vem som får ställa upp i val. De menar att Vigrids program kan vara i strid med FNs konvention om att avskaffa alla former av rasdiskriminering.

På Vigrids hemsida förnekas det inte att rasism förekommer i organisationen. I stället kallar de rasismen för en sund inställning. De förklarar bland annat att "negrer är väsentligt dummare än vita".

Vigrid är en organisation som bygger sin ideologi på nordisk mytologi. Bland annat tror de att guden Odin skapade världen och att "den vita rasen" är hans utvalda folk. På hemsidan skriver de att Odin ger kampglöd och kärlek till det egna folket och äkta hat ska riktas mot dem som lockar till rasens ödeläggelse.