Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Polisbefälet åtalades i juli år sedan han skrivit uppmaningar till Ilmar Reepalu av typen "Dra in ditt gigantiska understöd till alla jävla blattar i Malmö". Delar av e-mailet handlade också om "Kriminella Mohammed i Rosengård".

"mycket allvarlig gärning"
Rikspolisstyrelsens ansvarsnämnd som tar beslut i förtroendefrågor kring polismän som begår tjänstefel och brott skriver i sitt yttrande att nämnden "ser mycket allvarligt på den gärning som [polismannens namn] är åtalad för".

Nämnden reserverar sig dock för att en annan bedömning kan göras om det visar sig att tingsrätten anser brottet som ringa.

Polisfacket av annan mening
Polisförbundets ordförande Jan Karlsén har reserverat sig mot beslutet. I sin reservation skriver han att polisbefälets agerande är "synnerligen klandervärt och långt över gränsen för vad som kan accepteras när det gäller en anställd inom Polisen", men han hänvisar till en dom i arbetsdomstolen som anser gör det svårt att ge polisbefälet sparken.