Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den antirasistiska sajten Inte rasist, men har återgett kommentarer som Michael Hess skrivit på Facebook. Bland annat har han skrivit:

"När ska ni journalister inse att det är djupt inrotat i Islams kultur att våldta och misshandla sådana kvinnor som inte rättar sig efter Islams lära. Finns ett stort samband mellan våldtäkter i Sverige och antalet invandrare från MENA länder".

Hess säger till Inte rasist, men att våldtäkt och misshandel är "väldigt inlindat i koranens lära". Hess säger dessutom att "man har rätt som muslim att våldta otrogna."

Tidningen BLT har följt upp nyheten och kontaktat Sverigedemokraternas stabschef Linus Bylund. Till tidningen ställer sig Bylund bakom den antimuslimska myten att våldtäkt är sanktionerat för muslimer.

– Det är inte rasism. Det är ju fakta. Det står i Koranen att våldtäkt kan användas mot kvinnor som varit otrogna. Det är en muslimsk straffmetod. Och att använda fakta i sina uttalanden är inte fel. Det har inget med nolltoleransen att göra, säger Bylund.

På frågan om var det står i Koranen svarar Bylund till BLT:

– Det vet jag inte riktigt. Jag vet inte exakt vad som står i Koranen, men det är belagt att det är så.

Islamologen Jan Hjärpe vid Lunds Universitet kallar påståendet för "dumheter".

– Det står inget sådant i Koranen. Det är en myt, närmast som en fabel som uppstod på medeltiden, säger Hjärpe till BLT som Expressen citerar.

Linus Bylund hävdar till Expo Idag att han är felciterad.

– Det är ett felaktigt citat. Vi har fört ett långt resonemang. Sammanfattningsvis har jag sagt att det inte är okej att uttrycka sig så och att det strider mot kommunikationsplanen. Det har varit mitt huvudspår.

– Sedan har det utmynnat i en diskussion om var den här företrädaren kan ha fått det här ifrån. Det kan ha att göra med de nyheter som vi nåtts av de här åren att man i så kallade shariadomstolar eller lokala domstolar runt om i världen utdömt våldtäkt som straff, jämte stening.

Var har man våldtäkt som straff?

Du menar att det inte har hänt?

Det är du som säger det?

– Har du inte läst tidningen de senaste tio åren?

Har du något exempel?

– Det kan du få senare om du inte vet hur man använder den enkla tjänsten Google.

Jan Hjärpe avfärdar till Expo Idag att det skulle förekomma våldtäktsstraff i Shariadomstolar.

– Våldtäkt har inte utdömts i shariadomstolar. Det har skett i lokala byråd. Då har det inte följt islamisk rätt eller landets lagstiftning utan sedvanerätt. Det har alltså inget stöd i shariarätten. Det finns ett känt fall för några år sedan i Bangladesh och ett ytterligare några år tillbaka i Pakistan. Efter detta hände har det kommit starka protester från religiösa ledare och jurister. Bylund har modifierat lögnen lite, men det är fortfarande en lögn. säger Hjärpe.

– Bylunds resonemang kan liknas vid att någon stjäl julgranar i en skog och sedan påstår att detta överensstämmer med allemansrätten, fortsätter han.

Uppdatering: Reportern Simone Hansen på BLT som gjorde intervjun med Bylund menar att han är korrekt citerad. Hon säger att hon och Bylund även gått igenom citaten på Facebook.

– Jag har definitivt inte missuppfattat honom. Och vi talade om Koranen, säger Hansen till Expressen.

Ämnen i artikeln