Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Han uppger att han har fått avslag på ansökan om placering på öppen anstalt eller ökad frigång med fotboja med hänvisning till att han ingår i ett "kriminellt nätverk".

– Jag kan inte tänka mig att det kan vara lagligt för en myndighet att stämpla en laglig politisk organisation som "kriminell" och behandla dess medlemmar annorlunda än medborgare med en mer "politiskt korrekt" världsåskådning utan att kunna påvisa kriminell verksamhet, skriver 26-åringen i brevet till JO.

Han påtalar att SMR är en laglig politisk organisation "vars verksamhet består i att sprida det nationalsocialistiska budskapet och värva flera medlemmar och sympatisörer i syfte att driva igenom vår politik". Han hävdar också att SMR förbjuder sina medlemmar att söka upp politiska motståndare i syfte att bruka våld mot dessa, men att det händer att motståndare kommer till SMR:s offentliga tillställningar "för att hindra oss från att utnyttja sina grundlagsstadgade rättigheter".

Men den misshandel som 26-åringen – och fyra andra nazister – dömdes för följer inte de regler han hänvisar till.

Den inträffade i september 2008 vid Korsvägen i Göteborg. De fem nazisterna angrep flera medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna och en ungmoderat som råkade stå bredvid dem. I tingsrättsdomen beskrevs misshandeln som grov och oprovocerad. Hovrätten skärpte senare straffen.

26-åringen dömdes också för att i januari 2008 ha misshandlat en av medlemmarna i RS. Han har också gjort sig skyldig till diverse småbrottslighet under sin nazistiska verksamhet i Småland.

Kriminalvårdens säkerhetschef Christer Isaksson känner inte till fallet och kan hur som helst inte kommentera enskilda ärenden. Kriminalvården ställer generellt inte upp med rehabiliterande insatser för "enprocentarna", den lilla grupp grova kriminella som säger sig stå utanför lagen och samhället. Men medlemsskap i en politisk grupp räcker inte för en sådan klassning. För att få avslag på ansökningar som 26-åringen fått måste händelser under anstaltsvistelsen ha spelat in.
- Om någon tjänsteman motiverat det med medlemsskap i SMR är det oskickligt och oprofessionellt, bedömer Isaksson.