Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under lång tid har det varit svårt att få en klar bild av den svenska nazismens utbredning och verksamhet. Svaren har varit baserade på antaganden och ­kvalificerade gissningar.
Fram till nu. För nu vet vi.

För första gången ­presenteras en heltäckande bild av den svenska vit makt-rörelsen. Expos årsrapport om vit makt-miljön 2008 är den första i sitt slag. Den visar att antalet grupper har växt jämfört med året innan, att antalet aktiviteter har ökat och att de vit makt-­relaterade webbplatserna har blivit fler. Samtidigt ­präglades 2008 av hårda interna strider.

Årsrapporten sammanställs och produceras av Expo ­research – en del av ­Stiftelsen Expo.

FÖR ATT beställa rapporten maila [email protected]
Glöm inte att ange namn och adress
Boken kostar 125 kronor + porto

VISSA NOTER har tyvärr fallit bort i rapporten. Dessutom har en siffra blivit fel i en av tabellerna.
Ladda ner kompletteringar här:
rattelse-arsrapporten.pdf

Ämnen i artikeln