Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 22 november meddelades det på ett internt möte att Nationalsocialistisk front (NSF) med omedelbar verkan kommer att upphöra och att ett nytt parti bildats under namnet Folkfronten. Ledningen hade dock tidigare aviserat i ett internt medlemsutskick "att ett viktigt tillkännagivande [kommer] att meddelas vilket gör mötet betydande för framtiden."

Partiledare
Det nya partiet heter Folkfronten och leds av Daniel Höglund, partiledare, och Anders Ärleskog, vice partiledare. Båda representerade tidigare NSF:s riksledning, som var partiets högsta organ. NSF som bildades 1994 hade sedan 1999 saknat en ledare (se artikeln Dokument: Historien om NSF).

Daniel Höglund har sedan 1990-talets andra hälft varit medlem i NSF. 2002 kandiderade han för partiet i kommunvalet i Karlskrona och 2006 i Trollhättan. Anders Ärleskog var med och bildade partiet 1994. Han är dömd för skadegörelse, hets mot folkgrupp och förseelse mot ordningslagen. Ärleskog kandiderade för partiet i Karlskronas kommunalval 2002 och 2006.

Blod och jord
Det nya partiet har valt bort tal om Hitler, nationalsocialism och ras i sin programförklaring. Men någon reell förskjutning av politiken verkar det inte röra sig om. Folkfronten tar som sin föregångare avstånd från demokrati. Det menar att svenskarna äger rätten till landet på grund av att det rör sig om "samma gener och samma blod", som "för tusen år sedan brukade samma jord". Syfte med partiet är att "återge svensken dess kraft och dess rättigheter".

Den 30 november kommer det nya partiet ha sin första offentliga manifestation, då partiet demonstrerar i Stockholm.

Anders Ärleskog vill inte uttala sig och Daniel Höglund har inte gått att nå för en kommentar.