Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det är efter en långdragen juridisk process som Sverigedemokraterna nu till slut får rätt till ersättning från kommunen.

I valet 2006 fick partiet två mandat i Norrköpings kommunfullmäktige. Ett av mandaten besattes av Peter Carlsson och efter en rad avhopp kom den andra stolen att stå tom. I slutet av 2007 beslutade kommunfullmäktige att partistöden bara skulle betalas för de besatta mandat. Sverigedemokraterna överklagade beslutet till Länsrätten som ett drygt år senare dömde till Sverigedemokraternas fördel. Men när väl domen kom hade även Peter Carlsson lämnat sin stol, vilket fick kommunen att överklaga ärendet till Kammarrätten. Nu slår alltså Kammarrätten fast att Sverigedemokraterna har rätt till ersättning för sina obesatta mandat.

Enligt Norrköpings tidningar kommer kommunen få betala drygt 25 000 kronor per mandat, utöver grundbidraget på 75 000 kronor.

Ämnen i artikeln