Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Kyrkomötet i Uppsala inleddes igår. Tidningen Dagen gjorde ett bibelkunskapstest för att se om de olika partierna kunde sin bibelhistoria.

De tre sverigedemokraterna visade sig besitta minst kunskap med endast 37 procent rätt. Miljöpartisterna och Kristdemokraterna fick toppbetyg. Miljöpartisterna svarade rätt på alla frågor och kristdemokraterna hade endast ett felsvar. Näst sämst resultat fick centerpartisterna, som svarade rätt på 56 procent frågorna.

Bibelkunskapstestet bestod av tio frågor. Hundra formulär delades ut. Varje partis gruppledare fick så många formulär som motsvarade antal procent av partiets mandat i kyrkomötet. Gruppledaren delade sedan ut formulären slumpvis till de nominerade gruppkollegorna.

Ämnen i artikeln