Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Juristen Paul Lappalainen har av regeringen utsetts att leda en utredning om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. Utredningen ska bland annat kartlägga och föreslå åtgärder på området.

Paul Lappalainen är jurist och expert på diskrimineringsfrågor. Han har tidigare arbetat för Diskrimineringsombudsmannen och är idag kopplad till Integrationsverket.