Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under 2008 genomfördes 1 946 vit makt-aktiviteter totalt i Sverige. Det kan jämföras med 1 142 aktiviteter året innan. 39 organisationer var aktiva under 2008. 25 av dem grundades 2007 eller senare.
Merparten av de nybildade grupperna tillhörde så kallade "oberoende" eller "fria" nätverk.

Kartläggningen län för län visar att bara ett, Jämtland, helt saknade vit makt-aktiviteter under förra året. De flesta skedde i Stockholm (344), Västmanland (293), Västra Götaland (206), Värmland (148) och Östergötland (144).

Propagandaspridning vanligt

Den absolut vanligaste aktiviteten var spridning av propaganda, som svarade för nära 90 procent. Antalet manifestationer var 162. Föredrag, demonstrationer, konserter och fester var mindre vanliga.

Den organisation som under 2008 var i särklass mest aktiv var Nationalsocialistisk front/Folkfronten (1 176) som också var mest spridd över landet. Därefter följde Info 14 och dess nätverk Fria nationalister (404), Svenska motståndsrörelsen (185) och Nordiska förbundet inklusive nätverket Motstånd (105).

Aktiva på internet

Expos årsrapport tar också upp vit makt-aktiviteterna på internet, som har kommit att spela en allt viktigare roll för rörelsen. Där kan den marknadsföra sig, skaffa intäkter genom försäljning och insamlingar, sprida propaganda och mobilisera både internt och utåt.
Totalt fanns under 2008 70 webbplatser med vit makt-relaterat innehåll. 40 av dem hade lanserats under året.

Det finns inga tidigare motsvarande undersökningar och det går därför inte att göra jämförelser bakåt i tiden. Men av allt att döma har antalet vit makt-relaterade webbplatser ökat dramatiskt under de senaste åren. Drygt 53 procent av de 70 webbplatserna utgjordes av sajter där grupper presenterar sin verksamhet. 21 procent var bloggar. Sex webbplatserna erbjöd e-handel.

Årsrapporten bygger på material Expo Research samlat in. Expo Research är en ny gren av Expo som bildades 2009.

Syftet med verksamheten är att fortsätta publicera en årlig lägesrapport, men även andra typer av rapporter planeras.

Se presentationen av rapporten live på Bambuser