Konspirationsteorier och desinformation

Expo har under lång tid följt utvecklingen i den konspirationstroende miljön. Vi har bland annat noterat hur den på olika sätt flutit samman med den högerextrema miljön där den förstärker splittrande idéer om vår samtid och mobiliserar människor som tidigare inte varit i kontakt med extremhögerns tankegods.

Idag håller vi utbildningar, skriver rapporter och ger stöd och råd till organisationer som önskar bättre förståelse för hur både konspirationsteorier och desinformation fungerar, hur de kan påverka den egna verksamheten samt hur de kan bemötas.

I vårt arbete med konspirationsteorier och desinformation tar vi avstamp i vår kontinuerliga omvärldsbevakning och aktuell forskning för att både kunna belysa dagsaktuella fenomen, knyta dem till historiska skeenden och erbjuda strategier för bemötande.

Är du i behov av utbildning, rådgivning eller fördjupad research kopplat till ditt arbete?

Hör av dig till [email protected] för ett första samtal.

Mytkollen

Projektet Faktalabbet – vad säger forskningen? syftade till att öka den faktabaserade kunskapen om frågor rörande rasism och fördomar med målet att stärka samhällsdebatten. Projektet genomfördes 2019–2020 med stöd av MUCF.

Få obegränsad tillgång till Expo Lär dig mer

Prenumerera nu