Omvärldsbevakning

Genom vår systematiska research kan vi fånga upp händelser i den högerextrema miljön som riskerar att påverka organisationer och medarbetare.

Idag samverkar vi med flera aktörer där vi stöttar upp med bevakning av frågor och fenomen som är av intresse.

Är du intresserad av att få hjälp med fördjupad omvärldsbevakning kopplat till din verksamhet?

Hör av dig till [email protected] för ett första samtal.

Det är en stor trygghet för oss att veta att Expo har en extra blick på våra frågor och meddelar oss om det är något vår säkerhetsavdelning bör känna till.

Kund, omvärldsbevakning

Expos bevakning kompletterar vårt eget säkerhetsabete och gör att vi kan genomföra våra evenemang med djupare förståelse för potentiella risker.

Kund, omvärldsbevakning

Lär dig mer

Vi vill ge människor kunskap om rasismens mekanismer, idéer, historia och nutida organisering och ge alla möjlighet att ta del av den kunskap som vi samlar in och bygger upp. På denna sida kan du läsa mer om våra projekt, rapporter och lära dig mer om rasistiska gruppers symboler och begrepp.

Få obegränsad tillgång till Expo Lär dig mer

Prenumerera nu