Hat och hot


Som organisation har Expo lång erfarenhet av att både bevaka och utsättas för hat, hot och påverkan från den högerextrema miljön. Idag håller vi utbildningar, skriver rapporter och ger stöd och råd till organisationer som önskar bygga hållbara strategier för att hantera extremhögerns påverkansmetoder.

Vår utgångspunkt när det gäller arbete mot hat och hot är att ni som organisation ska kunna fortsätta göra det ni gör. Vi ser en oroväckande utveckling där aktörer som verkar för demokratin riskerar att tystna av rädsla för vad påverkan kan komma att innebära.

Genom utbildningar och andra former av stöd ökar vi kunskaperna om hur metoderna för påverkan ser ut. Vi lyfter också ett antal viktiga aspekter att ha med både i ert förebyggande arbete men också hur ni kan agera när ni utsätts för hat, hot och drev.


Är du i behov av utbildning, rådgivning eller fördjupad research kopplat till ditt arbete?

Hör av dig till [email protected] för ett första samtal.

Viktig utbildning om de metoder extremhögern använder för att tysta våra förtroendevalda, och hur vi kan fånga upp det.

Utbildiningskund, civilsamhälle

Nyttiga inspel till vår arbetsgrupp om hur vi bäst kan planera vårt kommande event på ett tryggt och medvetet sätt.

Rådgivningskund, civilsamhälle

Lär dig mer

Nedan kan du läsa mer om våra projekt, rapporter och lära dig mer om rasistiska gruppers symboler och begrepp.

Få obegränsad tillgång till Expo Lär dig mer

Prenumerera nu