Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sedan valet i september 2022 har moderater, liberaler och kristdemokrater likt ett mantra upprepat att partiernas regeringssamverkan med Sverigedemokrater är isolerad till ett antal specifika politiska frågor. Partierna samarbetar endast i frågor där de är överens har vi medborgare och väljare fått höra till leda. Så tar man ansvar för Sverige menar regeringen.

Men i kölvattnet av Kalla faktas rapportering och avslöjanden om Sverigedemokraternas hemliga ”trollfabrik” blottläggs att Sverigedemokraternas samarbetspartier i regeringen bistår SD med så mycket mer än sakpolitiskt inflytande. När det stormar runt partiet ger regeringen SD både vindskydd och moteld.

Onsdagens partiledardebatt med EU-politiskt tema kom till stor del att handla om Sverigedemokraternas trollkonton. Hela oppositionen underströk allvaret i det som Kalla fakta lyckats avslöja och krävde statsminister Ulf Kristersson på svar. Statsministern avfärdade delar av oppositionens kritik som ”absurd” och betonade att han som statsminister inte kan lägga sig i vad andra partier gör och hur de beter sig.

Men Ulf Kristersson är inte bara statsminister. Han är också partiledare för Moderaterna, det parti som längst och mest intensivt propagerat för att samverka och samarbeta med Sverigedemokraterna och möjliggjort detta partis inflytande och genomslag över regeringens politik. Men föga överraskande följde Ulf Kristersson och övriga regeringsföreträdares talepunkter under dagens partiledardebatt samma mönster som vi kunnat se dag efter dag de senaste två veckorna.

Partiföreträdare från regeringspartierna har gjort allt de kunnat för att förminska, relativisera och slå ifrån sig ansvar för hur SD agerat. Statsminister Ulf Kristersson har sagt det han brukar när det kommer till avslöjanden om SD. Med besvärad min understryker han ”allvaret i frågan” för att sen slå sig fri från förväntningar på att regeringspartierna ska ställa krav och agera.

Oavsett hur SD svarat och reagerat den senaste veckan har Moderaternas partisekreterare Karin Enström gång på gång upprepat hur konstruktivt och bra SD agerat. Hon har också ytterst medvetet framhållit en simpel kålsuparteori och understrukit, så fort hon fått chansen, att ”alla partier måste ta ansvar för hur vi beter oss”. Carl-Oskar Bohlin, Sveriges minister för civilt försvars första reflexmässiga reaktion när Kalla faktas avslöjande presenterades var att prata om hur socialdemokrater och vänsterpartister tidigare agerat klandervärt.

Annars så debatt- och diskussionssugna liberala sluggers som Fredrik Malm, Robert Hannah och Romina Pourmokhtari har vad jag kunnat se inte med ett ord eller en stavelse yttrat sig kring SD:s agerande och smutsiga metoder. Tystnaden har varit öronbedövande.

Lyssna på Studio Expo:

Sverigedemokraterna är ett parti som ser som sin vision att slå sönder den liberala demokratins spelregler och flytta gränserna för anständighet och sättet vi pratar och förhåller oss till varandra. Än vet vi inte omfattningen av partiets ”trollfabrik”. Mycket talar för att Kalla faktas avslöjande faktiskt bara skrapat på ytan och att det fortsatt finns mycket om hur SD agerar och arbetar som fortsatt är i dunkel. Vilken roll SD:s hemliga konton och plattformar haft under den så kallade korankrisen förra sommaren eller i LVU-kampanjen som fick stort genomslag i media under 2022 och 2023 behöver klarläggas och är en fråga vi medborgare och alla som på olika sätt drabbades av detta förtjänar att få svar på. Kommer regeringen ens försöka se till att vi får det? Knappast.

SD har nu indirekt fått ett godkännande att fortsätta med de metoder och strategier som de tills för någon vecka sedan var beredda att ljuga om och göra precis allt för att förneka och dölja. Lärdomen Sverigedemokraterna kan göra utefter hur deras samarbetspartier i regeringen agerat är att partiets spridande av vit makt-propaganda, desinformation, lögner, aggressiva utfall mot oppositionens företrädare och medvetna försök att manipulera oss medborgare inte har några konsekvenser som skulle få dem att tveka eller sluta. Tvärt om. När det blåser som hårdast kan SD förlita sig på att regeringen också hjälper till med krishanteringen.

Niclas Nilsson är researcher och utbildare på Expo.
Ämnen i artikeln