I SDU-sammanhang är dock varken namnet eller symbolen nya. Domänen ungsvenskarna.se registrerades redan 2004 och användes av unga sverigedemokrater som en mötesplats på nätet redan under Åkessons tid som förbundsord­förande.

Det strategiska syftet är uppenbart. Dels sätta nazistämpeln på sina fiender i gamla SDU. Dels skriva in sig som den äkta arvtagaren till en ursprunglig, nationellt sinnad moderat politik, som man i dag hävdar spårat ur i liberalism och mångkultur.

Engelbrektsbågen, som allmänt symboliserat nationell självständighet, har historiskt varit populär bland högerextremister, men även bland antifascister under 1930-talet som tog ställning mot Nazityskland. För de nya ”ungsvenskarna” är symbolen mångtydig: dels nationell, dels en markering mot högerflygeln och dels mot invandring och en påstådd islamisering.