Namnet är en sammanslagning av de grekiska orden tri, som betyder tre, och skelos, som betyder ben. Precis som hakkorset har triskelen använts som symbol för solen i många kulturer.

Triskelen används av Afrikaner Weerstandsbeweging, AWB, en vit sydafrikansk kamporganisation som kämpade mot varje försök att avskaffa det sydafrikanska apartheidsystemet när det rådde i landet.

En av världens största naziströrelser, Blood & Honour, använder sig av symbolen.

Symbolen har prövats i domstol ett flertal gånger. Av det betänkande om rasistiska symboler som kom under våren 2019 (SOU 2019:27) framgår att den i ett antal avgöranden i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet bedömdes utgöra missaktning. Det framgår dock även att det finns beslut från Justitiekanslern och domstolspraxis där den har ”friats”. I likhet med andra symboler torde sammanhanget den förekommer i vara en avgörande faktor.