Kike

Det finns ingen fastställd bakgrund till varför kike började användas nedsättande om judar. Ordet verkar ha använts i olika sammanhang sedan åtminstone slutet av 1800-talet. Inom extremhögern har kike under 2000-talet blivit en del av det språkbruk som används på nätet – inte minst på sociala medier. Den nyfascistiska internationella alt right-rörelsen har varit pådrivande i den utvecklingen.

GTKRWN

Ordet kike är en del i förkortningen GTKRWN som används av vit makt-miljön på nätet. Slagordet GTKRWN står för ”Gas the Kikes – Race War Now” (gasa judarna – raskrig nu). Ibland används endast förkortningen GTK. Enligt den amerikanska människorättsorganisationen ADL skapades slagordet runt 2014 och är mest förknippat med alt-right-rörelsen och de nazistiska delarna av den högerextrema miljön.

Användning

GTKRWN används i huvudsak på två sätt. För det första är det en slogan som används av extremhögerns mest militanta personer och grupper – för att markera sin egen radikalism eller riktat mot dem som de uppfattar som politiska fiender. Men det används även av andra inom miljön som ett epitet för att distansera sig mot de mest våldsbenägna, ”vulgära” och ”obildade” delarna inom extremhögern, en ”GTKRWN-grupp”.

Svensk dömd

I juli 2020 dömdes en 15-åring för hets mot folkgrupp till ungdomstjänst av Linköpings tingsrätt. Han dömdes för att vid 16 tillfällen i olika grupper 
i Telegram och på Youtube skrivit hetsande mot framför allt judar. Ordet kike används frekvent i kommentarerna men även sloganen GTKRWN. Han använder sig även av akronymen KEK, som han uppger stå för ”Kill Every Kike” (döda alla judar).