Runan finns i två varianter, beroende på om den är från den yngre eller äldre runraden.