Hagalrunan har i modern tid bland annat använts av Hembygdspartiet och vit makt-bandet Heimdall.

Runan finns i två varianter, beroende på om den är från den yngre eller äldre runraden