Det tyska, nazistiska kvinnoförbundet, NS-Frauenschaft, hade en livsruna i sitt emblem. Livsrunan förekommer också upp- och nedvänd och symboliserar då döden.