Runans vikingatida namn yr, betyder idegran, som med sin långa livslängd och eviga grönska genom historien symboliserat odödlighet. Idegran används ofta i gravkransar. Symbolen används för att hedra avlidna nazister.