Begreppet Hell seger har i flera decennier fungerat som ett stridsrop för svensk extremhöger i allmänhet och Nordiska motståndsrörelsen i synnerhet. Begreppets popularitet beror på att det är en översättning av tyskans Sieg heil.

Hell seger är också titeln på den bok som en av Motståndsrörelsens tidigare förgrundsgestalter, Magnus Söderman, skrev om sin tid i organisationen. Söderman är i dag vice ordförande i Det fria Sverige, men på 00-talet ansågs han vara Motståndsrörelsens främsta talare. I boken berättar han om hur han började med att avsluta sina tal med Hell seger som en hyllning till organisationens nationalsocialistiska rötter. Det är också vid ett av hans tal, på Folkets marsch 2008, som begreppets resa genom rättssystemet inleds. Efter att ha avslutat med ett rungande Hell seger och en armrörelse inte helt olik en Hitlerhälsning blir Söderman och flera i publiken misstänkta för hets mot folkgrupp. 

Utredningarna läggs ner mot alla utom en person. En ung man i publiken döms. Trots det fortsätter NMR att använda begreppet i flera år, utan att polis reagerar. Men sedan organisationens nuvarande ledare, Simon Lindberg, dömts för att ha avslutat ett tal på samma vis som Söderman vid en demonstration 2016 har begreppet motvilligt fasats ut. Ett par år senare fick Lindberg nöja sig med att avsluta ett tal i Boden med ”hel… skotta!”.