Att vaccinet mot covid-19 är en skenmanöver från ”de som styr” är ett vanligt påstående i antivaccinationsmiljön. Pandemin är, enligt anhängarna, bara ett led i att implementera ”de styrandes” övergripande mål om total kontroll.

Eftersom Microsoft-grundaren Bill Gates tillsammans med sin ex-hustru Melinda driver The Bill & Melinda Gates Foundation som är världens störta privata välgörenhetsstiftelse inom global hälsa, som också stöttat massvaccinering mot covid-19, beskylls han ofta av konspirationsteoretiker för att vara hjärnan bakom ”chippningen”.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, konstaterade i en rapport från 2021 att konspirationsteorin underminerar förebyggandet av ny smittspridning.

Bibliskt ursprung

Varför världsledarna skulle vilja styra människors hjärnor just genom ett chip får ofta teologiska förklaringar – närmare bestämt en kristen tolkning om domedagen och antikrist. Det är den bibliska teorin kring ”Vilddjurets märke” som i 2000-talets konspirationsmiljö översatts till ett mikrochip.

Ett tema som framför allt finns i Bibelns uppenbarelsebok, där striden mellan det goda och det onda skildras, är att människan i den sista tiden kommer förledas av antikrist. I en passage står det att alla människor kommer att tvingas att ta emot ett märke på högra handen eller pannan för att kunna köpa eller sälja. Delar av konspirationsmiljön ansåg att detta gick att direkt jämföra med pandemins vaccinpass.

Redan för 15 år sedan varnade en av de mest inflytelserika konspirationsteoritikerna Alex Jones om att ”alla amerikaner” kommer få ett chip i högra handen för att kunna delta i samhällslivet. ”Det är märket”, varnade han. Och chipet kommer att kodas med siffrorna 666.

Alex Jones var också via sin sajt Infowars en av dem som spred föreställningen om chip i vaccin under coronapandemin.

Artikeln har publicerats som en del av projketet En sökning bort med stöd av MUCF.