Det keltiska korset började spridas under andra hälften av 1900-talet av organisationer som inte ville använda sig av symboler från Nazityskland. Med tiden har det keltiska korset blivit en internationell symbol för vit makt. Det svenska Frisinnade unionspartiet har använt det keltiska korset som sin symbol och den amerikanska vit makt-hemsidan Stormfront använder den med orden "White Pride World Wide".

Användningen av kelterkors har vid ett flertal tillfällen bedömts utgöra hets mot folkgrupp. Av det betänkande om rasistiska symboler som kom under våren 2019 (SOU 2019:27) framgår dock att det även finns exempel i praxis där symbolen ”friats”. I vissa fall har den förekommit tillsammans med andra symboler och det kan då vara svårt att uttyda vilken betydelse den haft för bedömningen. I likhet med andra symboler torde sammanhanget vara avgörande.