Den amerikanska medborgarrättsorganisationen Svarta pantrarna, som bildades 1966, använde sig av en höjd näve som tecken på enighet i kampen mot diskriminering. Vit makt-näven lanserades inom den högerextrema skinnskallekulturen på 1970-talet som en ”arisk” motsvarighet till Black Power-näven.

Näven har prövats i domstol vid ett antal tillfällen, framförallt på 1990- och 2000-talet, men den återkommer även i senare praxis. Utfallet av bedömningarna spretar lite och inte sällan förekommer den tillsammans med andra symboler, vilket gör det svårt att uttyda exakt hur domstolen ser på nävens eventuella straffbarhet.

Även Justitiekanslern har bedömt näven vid ett flertal tillfällen och i samtliga fall gjort bedömningen att den inte utgör hets mot folkgrupp. Sett till domstolspraxis får det ändå förmodas att symbolen i ett visst sammanhang kan vara straffbar som hets mot folkgrupp än idag.