Dödskallen med kors-lagda ben har som symbol figurerat i en mängd olika sammanhang och saknar oftast koppling till nazism. Efter första världskriget plockades den upp av de tyska frikårerna, som senare kom att utgöra SS i Hitlertyskland. SS bar symbolen på sina mössor och uniformer. Den utdelades också som ett hederstecken av nazisterna. Den variant som än i dag används av nazister antogs av SS 1934. Bland efterkrigsnazister har den bland annat använts av den brittiska terrorgruppen Combat 18.

Symbolen har blivit föremål för rättslig prövning ett antal gånger. Av det betänkande om rasistiska symboler som kom våren 2019 framgår att bedömningen av dödskallen varierar och i större utsträckning är beroende av omständigheterna i övrigt än exempelvis ett hakkors. I ett hovrättsavgörande från 2018 angavs att symbolen sedd för sig själv, och satt i samband med att den förekom i en intervju i Nordiska motståndsrörelsens kanal på Youtube, utgör en klar och otvetydig hänsyftning till tredje riket och SS. Den åtalade dömdes följaktligen för hets mot folkgrupp.