Odalrunan är en av de symboler som förekommer i en dom i Hösta domstolen (NJA 1996 s. 577), som är den än idag vägledande domen gällande nazistisk symbolik. Det konstaterades då att även om odalrunan och vissa andra symboler som då prövades var mindre kända för allmänheten kunde de förknippas med den nationalsocialistiska rörelsen i Tyskland på 1930 och 40-talet. De bedömdes vara ägnade att närmast förstärka det budskap som en annan symbol, örnmärket, ansågs förmedla.

Av det betänkande om rasistiska symboler som kom under våren 2019 (SOU 2019:27) framgår att odalrunan prövats även senare och i flertalet fall ansetts ge uttryck för missaktning. I likhet med andra symboler torde sammanhanget den förekommer i vara en avgörande faktor.