Några av de tydligaste exemplen på symbolik kopplad till andra världskriget och Förintelsen som synts i samband med antivaccinations- och anticorona-protesterna har varit sprutor som formar ett hakkors och davidsstjärnor. I såväl flygblad som i protesterande organisationers och aktivisters retorik har det förekommit symboler med referenser till Nazityskland. 

Sprukt-hakkorset och liknande symboler används både för att visa på ett upplevt förtryck likställt med judarnas lidande under Förintelsen och för att uttrycka vad man upplever som en auktoritär stat eller myndighet – likt Nazityskland. Att använda symboler hämtade från andra världskriget på ett sådant sätt är att relativisera och att förminska Förintelsen. 

”De som liknar nazisternas grymheter med modern hälsopolitik måste sluta med sina skamfulla liknelser, ta ansvar, och sluta upp med att exploatera judars lidande som en politisk taktik”, sa den amerikanska människorättsorganisationen Anti-defamation Leagues vice president Allison Padilla-Goodman. Uttalandet var kopplat till att amerikanska politiker liknat vaccineringen mot covid-19 med Förintelsen. 

Även i Sverige har politiken mot covid-19 ofta av jämställts med Nazitysklands förföljelser av judar. Till exempel vid en av Frihetsrörelsens demonstrationer i Malmö där en demonstrant bar ett plakat med sprutor som formade ett hakkors på.

Spruthakkorset har förekommit på flera manifestationer mot coronarestriktioner under covid-19-pandemin – här på Frihetsrörelsens manifestation i Malmö 2021.
Spruthakkorset har förekommit på flera manifestationer mot coronarestriktioner under covid-19-pandemin – här på Frihetsrörelsens manifestation i Malmö 2021. Foto: Erik Glaad

 

Artikeln har publicerats som en del av projketet En sökning bort med stöd av MUCF.