Hösten 2020 såg Sverige sin första större pandemirelaterade manifestation i Kungsträdgården i Stockholm, arrangerad av den pandemiförnekande internationella organisationen World Freedom Alliance (WFA), då ett hundratal personer samlades. Redan då, under parollen ”Stå upp för frihet och sanning”, var Filip Sjöström och Max Winter Frånlund framträdande. Winter Frånlund var bland annat ansvarig för ungdomsorganisationen i WFA. 2021 bildade Filip Sjöström och Max Winter Frånlund den gemensamma organisationen Frihetsrörelsen med ambitionen att mobilisera en större proteströrelse i Sverige.

Filip Sjöström lämnade under 2022 Frihetsrörelsen och sedan 2023 har Max Winter också meddelat att han avgått från posten som dess talesperson.

Sedan 2023 leds Frihetsrörelsen istället av Erik Mattsson.

Anordnade demonstrationer

Organisationen Frihetsrörelsen samlade till flera större demonstrationer, varav flera bröt mot de tillfälliga svenska lagarna för att begränsa folksamlingar i syfte att hålla ned smittspridningen av covid-19.

I januari 2022 höll Frihetsrörelsen sin sista och största manifestation i Stockholm. Den samlade fler än 5000 personer.

Filip Sjöström och Max Winter Frånlund närmade sig sedan grundandet av Frihetsrörelsen delar av den högerextrema miljön och kom att alliera sig med den högerextrema organisationen Nätverket. Både Sjöström och Winter Frånlund deltog på tillställningar som Nätverket anordnade. Bland dessa Nätverkets bok och medie-mässa.

Frihetsrörelsen organiserade också en så kallad skyddsstyrka under namnet Freedom Defence Sweden. Gruppen skulle bestå av ”starka män” som skulle ”försvara friheten i den fysiska världen”. Skyddstyrkan kom att gå i fronten vid organisationens demonstrationer och kunde identifieras genom emblem på sin klädsel.

Efter upplösningen av organisationen var Max Winter Frånlund med att bilda partiet Rikslagen, tillsammans med personer kopplade till Nätverket.

Expo granskar den konspirationistiska miljön: Prenumerera på tidningen här!

Importerade amerikansk konspirationsteori och strategi

Frihetsrörelsen samlade en brokig skara människor till sina demonstrationer och präglades framför allt av en konspirationsteoretisk världsbild. Ofta med antisemitisk retorik och relativisering av Förintelsen, där de själva jämställde sig med förföljda judar i Nazityskland. Smittskyddet mot covid-19 betraktades som ett redskap för stater att införa ett orwellistiskt kontrollsystem. Vaccinet mot sjukdomen beskrevs som ett farligt experiment och från organisationen spreds mängder med desinformation.

Rörelsen ledare Filip Sjöström och Max Winter Frånlund inspirerades även av idéer hämtade från Sovereign Citizen-rörelsen, suveräna medborgarrörelsen, som har sitt ursprung inom den amerikanska högerextrema, rasideologiska, miljön. I korthet menar anhängarna att de själva har rätt att tolka vilka lagar de ska följa och att staten inte har någon rätt att till exempel beskatta dem. Frihetsrörelsen sålde även de kvasijuridiska dokument, så kallade Live life claims, som är förknippade med rörelsen till sina anhängare. Dokumenten presenteras som en identitetshandling som påstås fungera som ett rättsligt dokument för att markera att innehavaren står utanför svensk lagstiftning och istället ska betraktas som ”suverän”, fristående.

Frihetsrörelsen inspirerades av den amerikanska Sovereign Citizen-rörelsen.

 

Ryktesspridning på Flashback

Redan till en början präglades rörelsen av interna konflikter kopplade till vad företrädarna i organisationen gjorde med de ekonomiska donationerna som samlades in. Organisationen vägrade redovisa hur pengar användes. Det förekom även kritik till insamlingar av pengar för att betala viten som arrangörerna dömts eller väntats dömas till på grund av att de brutit mot pandemilagen. Till en början gjorde både Winter Frånlund och Sjöström en stor sak av att de skulle vägra betala vitena. Organisationen skakades också av hätska diskussioner inte minst på forum som Flashback kring sitt symbolspråk, som vissa menade, visade på att Frihetsrörelsen själva var en del av påstådda konspirationer. 

Lyssna på Studio Expo

 

Citat från Frihetsrörelsen

”För mig blir det tydligt att det inte är jag som är konspiratorisk och bedriver en konspiration. Det är makteliten som skapat en konspiration mot universum, jorden, naturen och mänskligheten. Alla som tror på covid-19, lock-downs, masktvång, nya lagar och begränsningen i vår frihet är en del av konspirationen och upprätthåller den.” 
Filip Sjöström på Facebook, 2021.

”Den här samlingen, den här gemenskapen är vägen till himlen, att vi kommer samman och pratar om frihet i denna tid. Vi har alla något gemensamt här i dag, vi vill förändra samhället till någonting bättre. Det är vår gemensamma nämnare. Vi har alla en gemensam fiende. De maktmänniskor som håller i taktpinnen och orkestrerar det vi ser i våran värld just nu. Man kan kalla dom för globalister, man kan kalla dom för världens rikaste, man kan kalla dom för ren ondska på många sätt.”
Filip Sjöström på Nätverkets bok-och mediemässa 2022

”För det ville vi inte göra. Vi vägrade göra det. Vi var där som suveräna levande män.”
Max Winter Frånlund om att han vägrat uppge personnummer när han kallats till polisförhör i maj 2021.

”Vi är armén i tredjevärldskriget.”
Filip Sjöström på en demonstration i juni 2021

”Männen kommer vallfärda för de känner att nu är tiden för mig att kliva fram ur skuggorna och ur mörkret och visa vägen. För det är det som jag ser. Att männen måste göra det här. Kvinnorna bara väntar på att männen ska kliva fram och visa vägen.”
Filip Sjöström i maj 2021 när Freedom Defence Sweden lanserades. 

Artikeln har publicerats som en del av projketet En sökning bort med stöd av MUCF.