I mitten av maj 2017 presenterade Daniel Friberg och Christoffer Dulny gruppen och sajten Nordisk alternativhöger, altnorden.se, vid en presskonferens i Stockholm. Christoffer Dulny hade nyligen lämnat en tjänst på Sverigedemokraternas riksdagskansli, enligt egen uppgift för att SD inte förstod sig på Donald Trumps storhet. Som nybliven ordförande i Nordisk alternativhöger kom han ut som antisemit och nyfascist.

Influenserna från den amerikanska rörelsen, och högerextrema sajter som the Daily Stormer, visar sig främst i tilltalet. Man använder sig av ett formspråk hämtat från webbforum som det ökända 4Chan, med figurer från tecknade filmer och en svart, ironisk humor med udden mot vänstern, liberaler, konservativa som inte förstår Donald Trumps storhet, samt judar.

Rasistisk humor

En viktig del av opinionsbildningen går ut på att sprida bilder med denna typ av "humor", så kallade memer, och Nordisk alternativhöger har utvecklat en hel filosofi kring hur spridandet av bilderna ska påverka opinionen genom att förändra hur människor tänker. Förutom Dulny och Friberg, som är vice ordförande, listas den amerikanske nazisten Richard Spencer på sajten som ”strategisk rådgivare”.  

Förutom ambitionen att etablera konceptet ”alt-right” i Sverige fungerar sajten främst som en guide till den svenska högerradikala och rasideologiska miljön, med korta texter om en lång rad grupper, partier och sajter, samt länkar till framför allt poddradioprogram knutna till gruppen.

I sitt manifest intar Nordisk alternativhöger en mindre radikal hållning än de amerikanska inspiratörerna. I korthet står man för etnopluralism, värnande om vad man anser är europeisk identitet, och en i grunden fredlig separatism, där man uttryckligen tar avstånd från idéer om erövringskrig och kamp mellan etniska grupper.

Bedriver ett kulturkrig

Antisemitismen är också nedtonad jämfört med retoriken i exempelvis Christoffer Dulnys poddradio Det vita pillret, eller det närstående poddradioprogrammet Red Ice Radio – för att inte tala om hos den ”strategiske rådgivaren” Richard Spencer, eller Daily Stormer.

Något som skiljer Nordisk alternativhöger från de flesta andra politiska organisationer oavsett ideologi, är hur öppet man talar om den teoretiska grunden för hur man bedriver propaganda – metapolitik.

Kortfattat handlar metapolitiken om att förändra uppfattningen i samhället om vad som är politiskt möjligt, och metoderna inbegriper att utmana människors fördomar, förändra betydelsen av etablerade begrepp, skapa nya begrepp för vanliga företeelser, samt att erövra vad den liberale filosofen Lars Gustafsson kallade ”problemformuleringsprivilegiet”. De bedriver helt enkelt ett slags kulturkrig. 

Internationella samarbeten har man med framför allt alt-rightrörelsen i USA och Storbritannien. Förutom Richard Spencer är viktiga personer Andrew Anglin, Stead Steadman med flera.

Deltog i demonstration där antirasist dödades

Demonstrationen ”Unite the Right” i Charlottesville, Virginia 21 augusti 2017 samlade högerradikala grupper från hela USA – såväl Ku Klux Klan-medlemmar, tungt beväpnade milismän och nazister med hakkorsfanor som den prydligare och mer civilt klädda ”alternativhögern”. Daniel Friberg deltog i kostym och slips.

Våldsamma sammandrabbningar med motdemonstranter rasade under eftermiddagen, samtidigt som polisen drog sig tillbaka. En grupp unga fascister ur gruppen Vanguard America misshandlade en man halvt till döds i ett parkeringsgarage, och en medlem i gruppen körde senare sin bil rätt in i de församlade antirasisterna, vilket dödade en människa och skadade 20.

Efter Charlottesville kunde inte ”alternativhögern” dölja sig bakom sina skämtbilder och sin provokativa humor längre – kopplingarna till brutalt politiskt våld hade blivit för tydlig.

Med deras egna ord

”Revolutionära omvälvningar har i över tvåhundra år sått kaos och förstörelse på den europeiska kontinenten. Vansinnet slutar nu. Reaktionen kommer, steg för steg, och vi ska i enlighet med Julius Evolas rekommendation ’täcka våra fiender med hån, snarare än kedjor’”.
Ur manifestet Vad vill vi? på altnorden.se.

”I think they’re redpilled on the JQ.”
Christoffer Dulny ger exempel på alt-right-jargong när han intervjuas om sitt gamla parti Sverigedemokraterna i Red Ice Radio. I klartext säger han att han tror att SD har en antisemitisk världsuppfattning.

”Amerikaniseringen och importen av idiotiskt politiskt tankegods och infantiliserande kultur måste begränsas."
Ur manifestet Vad vill vi? på altnorden.se.