Nordiska förbundet grundades mot slutet av 2004. I och med bildandet slogs Nordiska förlaget, tidningarna Folkets nyheter och Nordisk frihet ihop under förbundets ledning. Nordiska förbundet var inledningsvis en medlemsorganisation, förutom de sista åren då det snarare hade formen av ett nätverk. Syftet med organisationen uppgavs vara att genom folkbildning ”säkra nordbornas fortlevnad", med det slutliga målet att upprätta ”ett eget nordiskt territorium, en självständig och livskraftig, nordisk nationalstat”.

Nordiska förlaget startade officiellt sin verksamhet tidigt under 2002, men produktionen av vit makt-produkter var i gång redan 2001 under namnet Svitjod. Som ensam ägare av förlaget stod Anders Lagerström som hade sin bakgrund i nazistiska Nationell ungdom och Nationaldemokraternas ungdomsförbund.

Samma år som förbundet bildades hade förlagsverksamheten växt och förlaget hade drygt 500 artiklar i sin produktkatalog. Förlagets symbol var en stiliserad ryttare till häst med ett svärd över axeln.

Byggde en högerextrem version av wikipedia

Andra centrala personer i inom nätverket kring förbundet och förlaget, förutom Anders Lagerström, var till exempel Peter Melander, Daniel Friberg, Henrik Johansson och Lennart Berg.

Mellan åren 2005 och 2008 anordnade förbundet den så kallade Nordiska festivalen.

Nordiska förbundet drev det högerextrema internetforumet Nordisk.nu, som startade 2007 och lades ned först 2017. Med sajten skapade Nordiska förbundet en betydelsefull mötesplats på internet för unga nazister och andra högerextremister. Forumet samlade tiotusentals användare när verksamheten var som mest aktiv.

Ett annat projekt som lever vidare än i dag är Metapedia. Det kan närmast beskrivas som en högerextrem variant på webbencyklopedin Wikipedia, intill förväxling lik denna till formen, men med kraftigt vinklat innehåll.

Lokala aktivistgrupper

I januari 2008 lanserades webbportalen Motstand.nu för oberoende aktivistgrupper kopplade till Nordiska förbundet. Men redan innan dess hade lokala grupper kopplade till förbundet startats upp i olika delar av landet. Som mest fanns det tolv aktiva lokala grupper runt om i landet.

Aktivistgrupperna var uppbyggda efter tysk modell, det vill säga ett löst sammanhållet nätverk av lokalgrupper. Den mer löst sammansatta strukturformen gör att inte nätverket som helhet så känsligt för ett eventuellt polistillslag. Nätverksgrupperna är främst inriktade på aktivism i form av propagandaspridning.

Nordiska förbundets verksamhet avtog under 2009. Nordiska festivalen upphörde och Nordiska förlaget lade ner först sin skivproduktion, för att sedan helt slå igen sin internetbutik. Förbundets tidning Folkets nyheter uppdaterade inte sin sajt en enda gång under året, och inget nummer kom ut av tidningen. Verksamhet begränsades till stor del arbetet till internetforumet Nordisk.nu. År 2010 lade Nordiska förbundet officiellt ned verksamheten.

"Sverige har utsatts för en främlingsinvasion"

Nordiska förbundets paroll var folkbildning, folkgemenskap och folknationalism. Deras analys av samhällssituationen löd:

”Sverige har utsatts för en främlingsinvasion som vida överskrider vad som är möjligt eller önskvärt att assimilera. Flera avgränsade folkstammar kämpar nu om samma livsutrymme under samma statsmakt. Ursprungsbefolkningen, nordborna, har extremt låga födelsetal.

Processen går i ett historiskt perspektiv mycket snabbt, och vi riskerar att utraderas biologiskt inom några få generationer.”

På sin sajt förklarade förbundet sitt mål:

”Nordiska förbundet vill säkra nordbornas fortlevnad och utveckling genom att skapa en harmonisk och självständig, nordisk nationalstat. Det innebär ett samhälle som befolkas av ett folk, och en statsmakt och massmedia som står helt och hållet under nordisk kontroll.”

"Vi måste rycka fram inom massmedia"

Förbundet vände sig mot såväl parlamentarisk kortsiktighet som revolutionär militants. Utifrån den identitära och metapolitiska ideologin förordades ett långsiktigt arbete för förändring, med fokus på folkbildning. Strax efter grundandet skrevs en kommuniké i första utgåvan av tidningen Nordisk frihet, där sades bland annat:

”Vi måste rycka fram inom massmedia, forskning och folkbildning, inom ekonomi, juridik och politik. Vi måste ta upp striden på de intellektuella och akademiska planen, och vi måste ta tillbaka gator och torg och arbetsplatser.

Vi måste bygga upp en folkgemenskap och blåsa liv i den svenska och nordiska kulturen. Vi måste hantera, besegra och förskjuta det sociala stigmat, till dit där det hör hemma, till dess naturliga hemvist - till folkförräderiets och kollaborationens och den ohejdade egoismens domäner.

(…)

Därför kan vi inte och får vi inte locka med snabba valframgångar. Vi kan inte och vi får inte förespegla en nära förestående väpnad revolution.”

Internationella kontakter

Nordiska festivalen som anordnades mellan åren 2005 och 2008 lockade internationella aktörer som bland annat amerikanen David Duke och representanter från den tyska partiet NPD, liksom personer från Italien, Frankrike, Kroatien, Finland, och Danmark var inbjudna som talare. På festivalen uppträdde även olika svenska och internationella artister.

Förlaget gav även ut internationella författare under sitt eget varumärke, som till exempel amerikanen David Duke (den antisemitiska boken Den judiska rasismen) och hans landsman Kevin MacDonald (Kritikkulturen och Rasbegreppets verklighet). Förlaget saluförde även boktitlar och skivor från andra internationella aktörer.

Ämnen i artikeln