Den amerikanska vit makt-hemsidan Stormfront är ett exempel på en en aktör som använder  sig av orden White Pride World Wide i sin propaganda.