Den brandgula färgen symboliserade enligt Nationaldemokraterna "frihet, kraft och resning" men valet av färg skulle också förstås som en "varning till det etablissemang som styr landet". Hjortronblomman valdes därför att den växer i norden. Enligt partiets sista partiledare, Marc Abramsson, symboliserade blomman "den urnordiska kraften som vilar inom oss nordbor”.