SS-symbolen, dubbla sigrunor, har varit föremål för domstolsprövning vid ett flertal tillfällen. Av den utredning om rasistiska symboler som kom under våren 2019 (SOU 2019:27) framgår att den oftast förekommit tillsammans med andra symboler och då varit del av en helhet som bedömts utgöra hets mot folkgrupp. I ett antal beslut från Justitiekanslern har symbolen i sig bedömts innefatta ett budskap som kan utgöra hets mot folkgrupp.