En vase är ett gammalt svenskt ord för sädeskärve.

Symbolen har länge använts av den svenska extremhögern. När Nationalsocialistiska arbetarpartiet (NSAP) 1938 ändrade namn till Svensk Socialistisk Samling (SSS) så bytte partiet även ut hakkkorset som symbol till vasakärven - ett sätt att markera sin svenskhet och oberoende. Symbolen användes även under krigsåren av den fascistiska organisationen Nysvenska Rörelsen, partiet Sveriges Nationella Förbund och organisationen Sveaborg. 

Symbolen plockades upp av Nationalsocialistisk front på 1990-talet, och används fortfarande av nazistiska grupper – exempelvis på kläder under namnet ”Det fria Sverige” som säljs i Motgifts nätbutik. Även andra vit makt-butiker säljer produkter med symbolen på.

I ett antal beslut från Justitiekanslern har det konstaterats att användningen av vasakärven inte utgör hets mot folkgrupp. Symbolen har aldrig prövats självständigt i domstol, men har förekommit i ett fåtal rättsfall. Det har skett i samband med att vissa uttalanden prövats och den tilltalade, eller personer i närheten av den tilltalade, burit klädsel med vasakärven på. Även i de fall där symbolen förekommer i  en fällande dom är det inte möjligt att uttyda vilken betydelse den kan ha haft, men det förefaller osannolikt att den i dag skulle bedömas utgöra hets mot folkgrupp. För vidare läsning hänvisas till det betänkande om rasistiska symboler som kom våren 2019 (SOU 2019:27).