Den svarta solen har spritts inom den ockulta traditionen som ibland kallas ”esoterisk hitlerism” som tyska och österrikiska nazister ägnade sig åt efter andra världskriget. Tecknet har en lång historia och anses symbolisera döden, vintern och underjorden.

Den svarta solen lades som golv­mosaik i en rund sal i det tyska slottet Wewelsburg, som under några år var högkvarter för nazisternas elitstyrka SS. Två sig-runor utgjorde SS-emblemet.

Idén om en mystisk svart sol – en motpol till den vanliga solen – har funnits i olika ockulta traditioner redan före nazismen. För nynazisterna symboliserar den ett mystiskt ”ariskt” energicentrum, men kopplingen till golvet i SS-slottet lanserades först 1991. Mycket har spekulerats om mystiska ceremonier i salen, men några sådana ägde troligen aldrig rum.

Symbolen används av bland annat tyska, amerikanska och nyzeeländska nazistgrupper och inom vit makt-musiken. Den svarta solen är också ett element i emblemet för Azov-bataljonen i Ukraina, kombinerad med en ukrainsk varghake.