I Norden var namnet Jörmun en annan benämning på Oden, och många forskare kopplar ihop irminsulen med den fornnordiska mytologins världsträd, Yggdrasil. Irminsulen ses av nazisterna som en motsymbol till det kristna korset och representerar det germanska folkets hedendom i motsats till kristendomen.