Maria Blomquist och Maria Lundqvist undersöker sex länder, där strategierna varierat. Anders Dalsbro och Erik Sidenbladh talar med representanter från de etablerade partierna i de kommuner där Sverigedemokraterna fick vågmästarroll efter valet 2006. Har partiet påverkat politiken och i så fall hur?

I fokus
Alexander Bengtsson om Nationaldemokraterna som allt mer fått rollen som vit makt-rörelsens parlamentariska gren.

Allierad med fiendens fiende
Under senvåren 2009 grundades vit makt-gruppen Nordisk ungdom. Mikael Ekman och Kenny Hjälte har granskat en organisation som öppnat upp för samarbete med såväl nazister, islamister som socialister.

Nazistiskt näthat i Ryssland
Att hängas ut på ryska nazistsidor är att betrakta som ett dödshot. Jenny Gourman har granskat morden, mördarna och hatsidorna.

Reportage: Ovälkommen
När andra länder stängde sina gränser för judiska flyktingar som försökte undkomma Hitlerregimens etniska rensningar fick det förödande konsekvenser. Gustav Fridolin berättar historien om Monika Beckers farmor och farfar som inte släpptes in i Sverige.

På djupet: Så sprids lögnerna om muslimer
Erik Sidenbladh undersöker sanningshalten bakom islamofobernas propaganda om att muslimerna håller på att ta över Västvärlden och finner en väv av lögner och halvsanningar.

I backspegeln:
1991 chockade Ny demokrati svensk politik när de tog sig in i riksdagen. Bara tre år senare föll partiet samman som ett korthus. Journalisten Björn Häger berättar historien om ett partis uppgång och fall.

Intervjun: När engagemanget kosta
1999 sprängdes deras bil i luften. Sedan dess har de levt på flykt undan hot och trakasserier. Kajsa Lindohf träffar journalisterna och antirasisterna Katarina Larsson och Peter Karlsson.

Krönikor:
Lena Sundström om att rädda människor är bland det farligaste som finns.
Jean-Yves Camus om Front Nationals chanser i det stundande franska valet.
Anna Lindberg om att förenkling är det rakaste spåret mot fördomar.

Kultur:
Vad händer när totalitära krafter styr konsten? Jacob Kimvall tolkar de kritiska röster som höjs mot samtidskonsten genom konstkritikern Clement Greenbergs ögon.