Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

När det traditionella fackeltåget i årets första snöfall slingrade sig upp från Rönninge station kunde två nyheter konstateras:
• Antalet deltagare var inte fler än 500, färre än förr om åren. Det kan hänga ihop med splittringen tidigare i år inom den svenska extremhögern.
• Inga militanta motdemonstranter fanns på plats, vilket innebar att det sedvanliga stora polisuppbådet hade mindre att göra än vanligt.
 

Fredliga motdemonstranter

Organisationen Snaiv, Stoppa nazismen – Aktivt ickevåld, var på plats med sammanlagt ett 40-tal deltagare som i två grupper längs marschvägen höll upp minnesark med offren för nazisters mord i Sverige.

En nyhet var gruppen Uppsalabor mot rasism som höll en tillståndsgiven manifestation. Deltagarna i tåget och de fåtaliga åskådarna fick höra sakliga och värdiga tal mot nazism och främlingsfientlighet och om de framgångar som ickevåldsarbetet mot främlingsfientlighet nått i bland annat Nyköping och Uppsala.

Tal mot islamiseringen

När det högerextrema tåget kom fram till målet vid busshållplatsen där Daniel Wretström dödades år 2000, lades kransar ned vid ett uppbyggt altare. Tillvägagångssättet var detsamma som de nio tidigare manifestationerna.

Tre tal hölls, med teman som svenskhat och svenskhet. Både Varenus Luckman, som även var talare vid tyska sammankomsten Fest det Völker tidigare i år, och Stefan Jacobsson från Free the Order, hyllade sammanhållningen i rörelsen trots meningsmotsättningar. Årets utländska gäst var en representant från franska organisationen Nouvelle Droite Populaire. Han talade mot islamisering och multikulturalism och för ett Europa från Brest till Vladivostok.

Några utfall mot medierna förekom inte. Men Stefan Jacobsson angrep Salems kommun för att den försökt stoppa marschen. Som vanligt hade polisens demonstrationstillstånd överklagats. Kommunalrådet Lennart Kalderén beskylldes också för lögner i den information inför manifestationen som på flera språk skickats hem till kommunens invånare.

Bildspel: SALEM - Martyren, Marschen, Motståndet