Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Att Åkesson kallar mig för extremist tar jag som en komplimang. Han blev upprörd över att jag sa att det inte finns olika grader av svenskhet i Sverige, att man kan vara svensk med väldigt olika bakgrund, säger Åsa Romson till Expo Idag.

Det var i ett replikskifte med Romson som Åkesson sa att han blev provocerad av henne och hävdade att hon driver en extrem politik. Det är inte första gången som Åkesson i partiledaredebatter kallat Miljöpartiet för extrema. Romson hade i sitt anförande talat om att Sverige har ett ansvar för att välkomna människor som flyr till Sverige från bland annat Syrien. Hon sa även att alla människor i Sverige är svenskar. Åkesson hävdade att på grund av kulturella skillnader så är alla inte svenskar.

– I vissa kulturer spränger man flickor. De är inte lika svenska som jag, sa Åkesson.

Jimmie Åkesson målade i sitt anförande upp en mörk bild av Sverige, ett Sverige med hög arbetslöshet i ett skuldtungt Europa. Han lyfte fram flera frågor som Sverigedemokraterna prioriterat i sin budget. Höjd A-kassa, sänkta arbetsgivaravgifter och lättnader för små och medelstora företag. Åkesson pekade även ut invandrare och asylsökande som det stora problemet i Sverige. Åkesson menade bland annat att Syrirer inte ska komma till Sverige. De flyktingar som kommer till Sverige är resursstarka och kan finansiera människosmugglare hävdade Åkesson. De som behöver hjälp bor i tältläger. I Sverige hamnar flyktingar i ett permanent utanförskap. Invandring leder till en anhörighetsinvandring som är extrem och ansvarslös, fortsatte Åkesson. Han efterlyste även utredningar kring det utbredda bidragsfusk som flyktingar, enligt Åkesson, står för.

– Det handlar om skenanknytningar och bidragsfusk, sa han.

De enda som tog replik på Åkessons anförande var Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och Centerns partiledare Annie Lööv.

– Det enda du ser hos invandrare är problem, men du presenterar inte någon konkret lösning för hur nyanlända ska hjälpas in på arbetsmarknaden. Du motsätter dig alla integrationslösningar. Vill du skicka ut alla invandrare från Sverige? Eller hur vill du hjälpa de som är här?, frågade Annie Lööv.

Jimmie Åkesson gav inget svar på frågan, utan kritiserade istället de integrationsåtgärder som finns. Först tar ni in invandrare sen ska vi subventionera arbeten för dem och föra en diskriminerande politik mot Svenskar, sa han.

Lööv återupprepade frågan om hur Åkesson tänkt sig att hjälpa invandrare som redan befinner sig i Sverige att komma in på arbetsmarknaden. Åkesson svarade att Sverigedemokraterna inte behöver någon politik för det.

– Jag behöver ingen verktygslåda för jag har inte tagit sönder något, sa han.

Liksom vid tidigare partiledardebatter som Åkessons deltagit i tog han replik på nästan samtliga partiledares anföranden. Han kritiserade Fredrik Reinfeldt för att ha sänkt A-kassan. Även om kritiken mot nivån på A-kassan delas av oppositionspartierna får inte Åkesson något gehör för sin kritik.

– Vi kan vara överens om att taket ska höjas, men man måste även vara överens om finansieringen. Sverigedemokraterna finansierar sina reformer genom att minska invandringen. Att det skulle ge dem en så stor inkomstförstärkning som de räknar med är enligt alla bedömare orealistiskt, säger Romson.

Romson säger vidare att inget parti i riksdagen är berett att samarbeta med Sverigedemokraterna.

I partiledardebatten var dock inte invandringen i fokus, förutom när Jimmie Åkesson tog till orda. Fredrik Reinfeldt varnade för situationen i skuldkrisens Europa. Han talade om att Sverige är beroende av export och betonade att Sverige måste vara beredda på att anpassa sig för förändringar.

– I de mörkaste tider uppstår alltid nya jobb, sa Reinfeldt.

Socialdemokraterna som representerades av Mikael Damberg, eftersom partiledaren Stefan Lövfen inte sitter i riksdagen, talade även han om arbetslöshet och om oron över att flera företag varslar anställda. Han kallade Reinfeldt självbelåten och sa att regeringen prioriterar skattesänkningar före skolan.

Ämnen i artikeln