Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Jimmie Åkesson motsatte sig i sitt tal ett förslag om nystarszoner som en utredning tillsatt av regeringen presenterat. Förslaget går ut på sänkta arbetskostnader för företag som etablerar sig i områden där arbetslöshet och utbildningsnivåerna är låga.

– I princip alla integrationsåtgärder de senaste åren bygger på principen om diskriminerande särlösningar för vissa grupper, som annars hade hamnat i utanförskap och parallella samhällen, men som bevisligen gör det i alla fall därför att utvecklingen redan gått för långt, sa Jimmie Åkesson.

Sverigedemokraterna beskrevs som det tredje alternativet inom svensk politik och Åkesson motsatte sig den rådande jämställdhetspolitiken.

– Vi har idag en smal och skev debatt som framförallt handlar om hur många dagar i föräldraförsäkringen som ska kvoteras, inte huruvida vi ska ha någon sådan kvotering överhuvudtaget, sa Åkesson

Enligt Jimmie Åkesson råder det en "socialliberal hegemoni" i Sverige.

– De lyssnar inte på vanligt folk utan låter sig styras av agendan hos medieeliten, lobbygrupper och allehanda särintressen.

Åkesson motsatte sig stora vinstuttag av privata aktörer inom välfärdssektorn. Han menade att Sverigedemokraterna behöver hitta en väg emellan vänstern och borgerligheten och beskrev Sverigedemokraterna som ett mittenparti utan några "ideologiska skygglappar".

Ett besked som Åkesson dock lämnade var att han vill satsa 30 miljarder kronor på att höja garantipensionerna. Han vill även införa ytterligare ett jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare.

Sommartalet i Sölvesborg inleddes med att Åkesson beskrev hur tidigare generationer byggt upp Sverige. Han talade om "alla tusen och åter tusentals som fallit i strid genom århundraden för att försvara vårt land och frihet." Han citerade även vikingarock-bandet Ultima Thule.

Åkesson sa att han är trött på att han "förväntas" känna skuld och skam för den han är.

– För att jag är svensk och för att jag har det förhållandevis tryggt och bra, sa Åkesson.

Jimmie Åkesson hyllade Pia Kjærsgaard som nyligen avgick som partiledare för Dansk Folkeparti. Han beskrev henne som en stor inspirationskälla.

– De har legat ett steg före. Kan Dansk Folkeparti så kan vi, sa han.