Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Allan Jönsson valdes i mars i år till ordförande för den lokala fackklubben vid Höganäs Bjuf AB i skånska Bjuv. I valet 2002 valdes han in som kommunfullmäktigeledamot för Framstegspartiet i Bjuvs kommun, ett parti han också är ordförande för. I början av året gick han ut offentligt med att han också anslutit sig till Sverigedemokraterna. När han kort därpå valdes till klubbordförande vid den egna arbetsplatsen reagerade Industrifacket.

För tillfället är Allan Jönsson avstängd från sitt fackliga uppdrag och i november avgör överstyrelsen i Industrifacket hans fortsatta framtid inom fackföreningsrörelsen.
Enligt LO-tidningen är det nu första gången i Industrifackets historia som paragrafen om fråntagande av förtroendeuppdrag prövas.

Bryter mot stadgar
Enligt Industrifackets kassör Leif Håkansson har Allan Jönsson kopplat ihop sin roll som fackligt förtroendevald med sitt politiska engagemang. Han ska bland annat ha undertecknat debattartiklar med båda sina titlar.
- Det vill vi inte stå för, säger Leif Håkansson till LO-tidningen. Visserligen har medlemmarna valt honom, men medlemmarna får inte heller brya mot stadgarna.

Förtroendeuppdrag kan återkallas
Enligt LO:s stadga kan en medlem uteslutas om han eller hon inte följer bestämmelser som bestämts i stadgar eller kongressbeslut, om samme person stöder verksamhet som är oförenlig med förbundets ändamål eller på annat sätt uppträder illojalt. En medlems rätt att inneha förtroendeuppdrag kan även återkallas av styrelsen.

Emot fackets officiella linje
Allan Jönsson medgav tidigare i år att hans politiska ståndpunkter går emot fackets officiella linje, men ser inget problem med sitt uppdrag.
- Jag kan inte ställa upp på alla deras idéer men det viktigaste för mig är att medlemmarna vill ha mig kvar, sa han i en intervju till Sveriges radio i maj.
Enligt LO-tidningen säger Allan Jönsson nu att den enda avvikelse han gör från stadgarna är att inte vara socialdemokrat.

Flera fackförbund har tidigare uteslutit högerextrema medlemmar ur sina förbund, men då har det gällt uttalade nationalsocialister eller fascister.

Ämnen i artikeln