Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Med omfattande avspärrningar och prickskyttar utposterade på taken anordnades till slut Malmöforum, officiellt Internationellt forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism, mellan den 13 och 14 oktober.

Högt uppsatta politiker från hela världen, ett tjugotal stats- och regeringschefer, deltog under forumet och säkerhetspådraget beskrevs som massivt. Konferensen arrangerades på initiativ av statsminister Stefan Löfven och för att säkerställa säkerheten runt evenemanget arbetade både Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och Försvarsmakten.

Klockan är runt åtta på morgonen den 13 oktober, konferensens första dag, när en av Regeringskansliets chaufförer gör sitt första sociala medie-inlägg från arbetet under Malmöforum. Den 41-årige mannen lägger upp ett filmklipp på Instagram stories där han i mörk kostym, omgärdad av poliser, väntar utanför Sturups flygplats på en anländande delegat.

41-åringen är en, av cirka 80, externt anställda chaufförer inför Malmöforum. På Regeringskansliets uppdrag ansvarar underleverantören Freys hyrverk, ett anrikt transportföretag och Kunglig hovleverantör, för transporterna av Malmöforumets gästande digniteter. På företagets hemsida listas deras kärnvärden, bland annat ”diskretion”, och med myndigheter som en av sina viktigaste kunder lyfter de också fram säkerhetsmedvetenheten.

När mörkret fallit och 41-åringen avslutat dagen lägger han upp ytterligare ett klipp.

”Det här har varit min g-ride för i dag”. G står för gangster och i bakgrunden syns bilen han kör, registreringsnumret, flera polisbilar och ett blåbelyst Hyllie vattentorn.

I samma öppna sociala medie-kanal ger 41-åringen också uttryck för idéer som går att koppla till både den så kallade sovereign citizen-rörelsen, eller suveräna medborgarrörelsen på svenska, och de ofta antisemitiska konspirationsteorierna kring QAnon, en föreställning om att Donald Trump ska rädda världen från den hemliga satanistiska pedofilring som påstås styra. Idéer som legat bakom både våldsbrott, mord och stormningar av demokratiska institutioner i såväl USA som Tyskland.

...ett uttryck för något som jag brukar kalla för 'hotet inifrån'

Hans Brun, terrorexpert

LÄS MER om suveräna medborgarrörelsen i senaste numret av tidskriften Expo

Antisemitism och konspirationstroende

I ett inlägg som publicerades den 6 oktober – veckan innan Malmöforumet – beskrev 41-åringen hur ”vårt folk lider” på grund av ”globalistiska / satanistiska tyranner” och uppmanade sina följare att ”återta sin suveränitet”. Termen globalister är ett vanligt använt kodord för påstådd dold judisk makt.

I kommentarsfälten under inlägget för han fram konspirationsidéer hämtade från QAnon-rörelsen. Där skriver han bland annat att satanister hittat på ett virus för att få kontroll. ”Sen är det mycket blodsoffringar och förnedringsceremonier och PEDOFILI framför allt, och kannibalism (…). Men mörkret gör bara var mörkret kan”.  
 
Medan FBI sedan tio år tillbaka betraktar extrema suveräna medborgare som en omfattande inhemsk terrorrörelse har det inte funnits en rörelse att tala om i Sverige. Ahn Za Hagström, senior analytiker på Säkerhetspolisen, sa i augusti till Expo att Säkerhetspolisen i dagsläget inte ser någon ”specifik sovereign citizen-rörelse i Sverige” men tillade också att det finns ”inslag av sovereign citizens tankegods hos en del av de aktörer som Säkerhetspolisen följer”.

Suveräna medborgarrörelsen

  • Uppstod först i USA under 1970-talet genom gruppen Posse Comitatus, en rörelse präglad av djup misstro mot staten, vit makt-idéer och antisemitism.
  • Över tid har vit makt-idéerna blivit mindre förekommande medan konspirationsteorierna, ofta antisemitiska, kring myndigheter och stat fortfarande präglar rörelsen.
  • I USA har flera anhängare av rörelsen begått brott, såväl våldsbrott som ekonomisk brottslighet. FBI betecknar de extrema delarna av rörelsen som inhemsk terrorism.

Men detta börjar förändras, något som Expo också skrivit om. Från att ha varit enstaka individer börjar suveräna medborgare nu i större utsträckning organisera sig i den konspirationistiska miljön som samlats i corona-protesterna under året. Den mest profilerade och uttalade mobiliseringen för de här idéerna har kommit från några i den så kallade Frihetsrörelsens toppskikt.

Och det är i fronten av Frihetsrörelsens demonstrationer som den anlitade chauffören synts som en del av rörelsens egen ”skyddsstyrka”, Freedom Defence Sweden eller FDS.
 
41-åringen har befunnit sig i första ledet vid flera av de demonstrationer som Frihetsrörelsen arrangerat under årets lopp i protest mot pandemirestriktioner och vaccin.

Redan vid Tusenmannamarschen den 6 mars i år var ett stort antal personer från den rasideologiska miljön på plats, något som Expo rapporterat om, och sedan dess har högerextremister varit ett stående inslag på Frihetsrörelsens sammankomster. Både vid demonstrationerna den 1 maj och 6 juni var 41-åringen inblandad i konfrontationer med polis.
 
41-åringen har dessutom bara under de senaste åren gjort sig skyldig till ett antal trafikförseelser.

Frihetsrörelsen 210606
Chauffören är en del av Frihetsrörelsens egen "skyddsstyrka" Freedom Defence Sweden och har synts längst fram i tåget på flera demonstrationer. Foto: Expo

Samröre med högerextremister

Frihetsrörelsen är numera nära förbundet med det högerextrema nätverk (”Nätverket”) som leds av Tor Änglasjö (tidigare Paulsson), med en bakgrund som partiorganisatör inom Nationaldemokraterna. Nätverket arrangerar genom föreningen Education4Future bland annat föredrag med teman som exempelvis inkluderar rasbiologi och kampen mot globalister. Tor Änglasjö själv föreläste den 26 september på ett av Frihetsrörelsens egna arrangemang.

Förra helgen agerade 41-åringen entrévakt under Nätverkets högerextrema bokmässa.

Men 41-åringen är inte den enda från FDS och Frihetsrörelsen som varit tilltänkt som chaufför under Malmöforumet. En annan av rörelsens aktivister, en 34-årig man, finns också med på listan över potentiella chaufförer som Regeringskansliet förmedlat till Säkerhetspolisen.

34-åringen har presenterats som ansvarig för säkerheten vid Frihetsrörelsens sammankomster och som ledare för skyddsstyrkan Freedom Defence Sweden. Enligt uppgifter till Expo är 34-åringen misstänkt för blåljussabotage i samband med en av rörelsens demonstrationer. Han har själv upprepade gånger medverkat inom ramen för Nätverkets verksamhet och saknar sedan augusti folkbokföringsadress eftersom han som ”LEVANDE-SUVERÄN-MAN” anser att den person Skatteverket vill folkbokföra ”är fiktiv” och ”bara en entitet på papper”.

RK: ”Arbetar kontinuerligt med säkerhetsfrågor”

De här två personerna listades av Freys hyrverk bara två dagar innan de skulle vara på plats i Malmö och fördes på listan av "logistiska skäl" med motiveringen att fler chaufförer från Stockholm och färre från Malmö behövdes. Båda personerna återfinns på den lista Regeringskansliet skickat för säkerhetskontroll till Säkerhetspolisen men om de båda godkänts som chaufförer har Expo inte lyckats få bekräftat. 41-åringen vet vi har varit i tjänst, tack vare hans brist på diskretion i sociala medier, men varken polisen eller Regeringskansliet som ansvarig myndighet säger sig ha kunskap om vilka av Freys listade chaufförer som godkänts i säkerhetskontrollen och till slut varit i tjänst under forumet. Freys hyrverk vill inte heller uttala sig utan hänvisar till tystnadsplikt gentemot kund, i det här fallet Regeringskansliet.
 
Gabriel Wernstedt är pressekreterare på Säkerhetspolisen och kan inte uttala sig om de två individerna specifikt eller säkerhetsarbetet just kring Malmöforum.
 
– Jag kommer inte att kunna gå in och varken bekräfta eller dementera de här enskilda uppgifterna.

I det fall Säkerhetspolisen ansvarar för säkerhetsprövningen görs en registerkontroll utifrån den anställande myndighetens, i det här fallet Regeringskansliets, listor över personer som är tänkta att jobba. Det är också Säkerhetspolisen som sedan fattar beslut om en person är lämplig eller inte att inneha en säkerhetsklassad tjänst.
 
– Vi tittar bland annat på belastningsregistret, personer som är dömda för allvarliga brott. Men belastningsregistret är bara ett av de register som vi tittar i men det är det exemplet jag kan ta, de andra kan jag inte gå in på för det är en del av vår operativa verksamhet, säger Gabriel Wernstedt.

Expo har sökt Regeringskansliets ansvarige för samordning av logistik och säkerhet på kansliet för Malmöforum, för en intervju. Vi har också sökt inrikesminister Mikael Damberg för en kommentar.

I stället får vi svar från Regeringskansliets presstjänst som menar att frågor som ”rör ett avtal mellan myndigheten Regeringskansliet och Freys hyrverk” besvaras av Regeringskansliets presstjänst. Från Regeringskansliets presstjänst får Expo följande svar i mejl: ”Rent generellt så arbetar Regeringskansliet kontinuerligt med säkerhetsfrågor. Däremot så går vi inte in på hur vårt säkerhetsarbete ser ut. Det vi kan säga är att Regeringskansliet har kontinuerligt dialog med upphandlade leverantörer för att säkerställa att avtal följs. Vi går inte in på vad som sägs i dessa dialoger. Vi kan inte uttala oss om de enskilda individer eller händelser du beskriver.”

Terrorexperten: Ett uttryck för ”hotet inifrån”

– Det fall du beskriver är ett bra exempel på att dagens system är lite för kantigt. Dagens system för säkerhetsprövningar är inte anpassat till de snabba radikaliseringsprocesser vi kan se i dag. Man gör slagningar i olika register, men det plockar inte upp de signaler som kan finnas till exempel i sociala medier, säger Hans Brun, terrorexpert och forskare vid King's College London, i ett mejl till Expo.

Enligt Hans Brun är det allvarligt men inte helt överraskande att en person med de här kopplingarna godkänns för anställning i säkerhetsklassad tjänst.

– En rad myndigheter har påtalat risken för att personer som har kopplingar till antagonistiska aktörer, exempelvis våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet på något sätt tar sig in i känslig verksamhet. Problemet blir om möjligt än svårare i dagsläget eftersom mycket samhällsviktig verksamhet numera utförs av privata företag. Det gör det svårt att skapa sig en helhetsbild över hur pass vanligt detta är.

– Enkelt uttryckt är detta ett uttryck för något som jag brukar kalla för "hotet inifrån", skriver Hans Brun till Expo.

Expo har sökt de två listade chaufförerna. 41-åringen har tagit del av frågorna men valt att inte svara, 34-åringen avböjer intervju.