Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Southern Poverty Law Center har i rapporten The Year of Hate and Extremism 2013 bevakat antalet högerextrema organisationer i USA. Organisationerna delas in i två olika kategorier. Hatgrupper som innefattar bland annat Ku Klux Klan, nazistorganisationer, rasistiska skinheadgrupper, svarta separatister, men även organisationer som producerar vit makt-musik och rasistisk propaganda. Den andra kategorin är de så kallade patriotgrupperna som ser staten som sin främsta fiende. Bland dessa ingår beväpnade miliser och organisationer med en konspiratorisk världsbild.

2013 minskade antalet hatgrupper med sju procent, till 939 från 1007 föregående år. Det har också skett en minskning av antalet grupper inom patriotrörelsen. 2013 fanns det 1096 grupper, en minskning från rekordet 1360 grupper 2012. Men 2008 fanns endast 149 aktiva patriotgrupper i USA. Den stora ökningen av patriotgrupper sedan 2008 kopplas till att Barack Obama tillträdde som president. Många extremister ser Barack Obama som symbolen för allt som gått fel i USA under den eskalerande ekonomiska krisen. Obama anklagas bland annat för att inte vara en "äkta amerikan" och för att driva en "muslimsk agenda".

Att antalet patriotgrupper minskat kan förklaras av att Barack Obama blev omvald 2012 och i och med det tappade patriotrörelsen en del av sin drivkraft. Andra bidragande orsaker till rörelsens tillbakagång är att USA börjat repa sig från den ekonomiska krisen och att polisen gjort tillslag mot olika organisationer inom patriotrörelsen. Southern Poverty Law Center pekar även på att högerextrema frågor plockats upp av etablerade politiker.

Southern Poverty Law Centers menar även att minskningen av hatgrupper inte hämmat våldet och terrorismen från den högerextrema miljön. 2013 utfördes flera attentat och attentatsförsök av högerextremister.