Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Andersson menar: »Sammanfattningsvis kan man säga att svensk massmedia domineras till fullo av judar eller andra till den vita rasen fientliga krafter. Det spelar ingen roll om Jan Stenbeck är svensk eller inte, det är ändå judarna som rycker i trådarna.«. Andersson lovar att den dag »vi övertar makten skall vi ta ifrån varje rasfientlig journalist dess penna, precis som de har gjort med oss«.

Skinzine Norr. Vit makt-musik-rörelsen har under året nått Skellefteå, där ett nytt fanzine, Skinzine Norr, började utkomma under våren. Zinet innehåller de vanliga intervjuerna, topplistorna, musiktexterna och konsertrapporterna.
KKN. En ny ns-grupp, Kamratföreningen Kreativa Nationalsocialister, har under året bildats i Göteborg. Föreningen ger ut ett nyhetsbrev och står nära fängelseorganisationen Ariska Brödraskapet.

Vit makt-musik

På annan plats i detta nummer rapporterar Expo ingående om vit makt-musiken, där Sverige blivit en av världens ledande producenter. Ett stort antal av vit makt-skivorna innehåller inslag av grov rasism och antisemitism, vilket föranlett anmälningar från Svenska kommittén mot antisemitism. Efter ett beslag vid en vit makt-konsert i juli i år har justitiekanslern beslutat väcka åtal mot sex av de ledande producenterna och distributörerna av vit makt-musiken.

En av de åtalade är Mattias Sundquist, VD för 88 Musik och sångare i vit makt-bandet Svastika. Sundquist åtalas för hets mot folkgrupp för att ha distribuerat och samproducerat skivan The flame that never dies med låten When the boats come in av det amerikanska bandet RAHOWA – en förkortning för Racial Holy War. Han åtalas också för att ha distribuerat den amerikanska gruppen Final Solutions skiva White Revolution. Nordlands redaktionsmedlem och 88 Musiks förre styrelseledamot Torulf Magnusson åtalas ej då JK inte kunnat styrka att han haft med själva distributionen att göra.

Fyra av de åtalade tillhör kretsen kring Ragnarock Records, en av Sveriges viktigaste producenter av vit makt-musik. Bland de åtalade finns helsingborgaren Erik Blücher, som bytt namn till Erik Nilsen, och tre av hans medarbetare.

Blücher har en lång meritlista inom extremhögern. I början av 1980-talet, då han var ledare för Nasjonalt Folkeparti i Norge, betraktades han allmänt som en av nyckelpersonerna i det skandinaviska nazistiska nätverket. Omkring 1982 lämnade han NF och flyttade till Sverige, där hans närvaro kom att påverka uppbygget av den rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS). Blücher var en av de första som insåg att skinheads kunde spela en stor roll som gatumilitanter i bygget av nazistiska organisationer. 1984 startade Blücher Nordic Order, en tidning som gavs ut på engelska för att förbättra kontakterna mellan NS-rörelsen i Norden och övriga Europa. Skinheadrörelsen ägnas stor uppmärksamhet och beskrivs som en växande »pan-europeisk armé av stormtrupper«.

1985 försöke Blücher rida på vågen av »survivalism«, som just drog genom västvärlden. Han startade Vampire Press, ett förlag som gav ut handböcker i konsten att döda och lemlästa människor, och en ambitiöst upplagd tidskrift av magasinskaraktär, Hardcore Survival, som gick omkull efter några nummer.

Sedan slutet av 1980-talet har Blücher ägnat sig åt att bygga upp en serie postorderföretag som kränger nazisouvenirer, marschmusik och filmer från Tredje riket. Blücher övertog slutligen Ragnarock Records när företagets grundare, Lars Magnus Westrup, avled 1995.

Övriga åtalade från Ragnarock är personer som i olika sammanhang fungerat som medhjälpare eller bulvaner i Blüchers olika företag. Där finns innehavaren av Ragnarocks postgirokonto, Hans Petersson, före detta skinnskalle och NRP-aktivist som förekommer i ett flertal avsnitt i kriminalregistret, och som legalt bytt namn till Himmler; Per Jönsson/Ahlberg som står som formell ägare till företaget Warrior Publications/Arkivet AB; och Bert-Ove Rasmussen, nydemokrat och ägare till tryckeriet Grafisk Service.

De åtalas på olika grunder för att ha producerat och distribuerat Pluton Sveas Stöveltramp, för att ha distribuerat det tyska nazibandet Landsers Republik der Strolche, och cd:n Open Season av australiensiska Frontline Fighters.

Det sjätte åtalet riktas mot Peter »Peter Punk« Andersson, 29, som driver distributionsföretaget Tapes with danger i Uppsala.

Domarna i målet kommer att bli prejudicerande.

Ultima Thule. Ultima Thule från Nyköping fortsätter att spela på vit makt-konserter i Tyskland, senast i somras i Coburg utanför Dresden. Den 23-25 februari i år var bandet på turné i Tyskland och spelade på konserter i Berlin, Dresden och Hamburg. Bland organisatörerna fanns den högerextrema gruppen Deutsche Liga für Volk und Heimat.

© Expo 1996
(Expo nr 6 - 1996)