Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

En opinionsundersökning från Gino Germani institutet på universitetet i Buenos Aires i Argentina, visar att 45 procent av de tillfrågade "aldrig skulle gifta sig med någon judisk" och att 30 procent "inte skulle vilja bo i ett område med en stor närvaro av judar". Fyra av tio tillfrågade sa även att de har en negativ uppfattning av "judar i politiken" och fem av tio tycker att judar pratar för mycket om Förintelsen, rapporterar den judiska nyhetssajten JTA.

DAIA kallar resultaten för störande och oroväckande.

Undersökning var beställd av DAIA och Anti-Defamation League och innefattade intervjuer med cirka 1500 personen runt om i landet.

Enligt årsrapporten, som presenterades i samband med opinionsundersökning, förekommer det även antisemitiska uttryck på offentliga platser som klotter med nazistiska symboler. Rapporten visar också på en ökad antisemitism på internet.

David Smith, chef för FN:s informationscenter i Argentina och Uruguay säger att det här är en viktig dag, eftersom de nedtystade fallen uppdagas. Men tillade att det även gör det till en sorglig dag, skriver JTA.

-Det finns ett fördomsfullt mönster som inte nödvändigtvis blir en våldsam eller rapporterad händelse, säger Marisa Bryland, föreståndare för Centrum för sociala studier på DAIA till JAK.

Den federala domaren Daniel Rafecas, som presenterade rapporten, säger att den argentinska institutionen har arbetat mycket hårt under de senaste åren för att bekämpa alla typer av diskriminering. Han tillägger att det är viktigt att nu börja arbeta mot antisemitism på internet.

Varje år rapporteras cirka 300 antisemitiska incidenter i Argentina.

Ämnen i artikeln